Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja poduzeća Beeping WEB d.o.o. od 30.01.2020.

Općenito

 1. Ova pravila imaju prirodu općih uvjeta poslovanja koje nudi Beeping WEB d.o.o. Zaharova 3, 10000 Zagreb, OIB: 61232743025, matični broj: 04649893, upisan u sudski registar u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Online platforma)
 2. Svrha ovih Općih uvjeta je jasno definirati prava i obaveze korisnika digitalne platforme Beeping.hr prilikom naručivanja usluge čišćenja. Naručiteljem se smatra svaka fizička osoba i pravna osoba koja je napravila narudžbu za uslugu čišćenja na internetskoj stranici digitalne platforme Beeping.hr. Izvršiteljem se smatraju profesionalni čistači koji preko online platforme imaju pristup naručiteljima te izvršavaju naručena čišćenja.
 3. Beeping WEB d.o.o. upravlja digitalnom platformom i domenom beeping.hr preko koje Izvršitelji imaju uvid u narudžbe za usluge čišćenja Naručitelja.
 4. Opći uvjeti poslovanja Beepinga sastavljeni su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima Republike Hrvatske, Zakonom o zaštiti potrošača, preporukama HGK i međunarodnim standardima za e-poslovanje.
 5. Opći uvjeti poslovanja određuju djelovanje Online platforme, prava Naručitelja te odnos Izvršitelja i Naručitelja. 
 6. Beeping platforma predstavlja način komunikacije, tj. alat, koji povezuje Naručitelja s provjerenim, kvalificiranim i dodatno obučenim Izvršiteljima.  
 7. Poduzeće Beeping WEB d.o.o. nije poslodavac Izvršiteljim i kao takvo samostalno ne nudi usluge čišćenja. Poduzeće Beeping WEB d.o.o. preko platforme ostvaruje prostor za Naručitelje i Izvršitelje od kojih jedni potražuju, a drugi nude uslugu čišćenja.
 8. Rezervacija termina od strane Naručitelja preko digitalne platforme Beeping smatra se narudžbom sukladno zakonu Republike Hrvatske.
 9. Opći uvjeti poslovanja vrijede za svaku rezervaciju/narudžbu putem digitalne platforme.
 10. Klikom na gumb „Plati“, Naručitelj potvrđuje narudžbu te u tom trenutku pristaje na ove Opće uvjete poslovanja. Ovi uvjeti poslovanja isključuju sve druge uvjete uz iznimku odredbi bilo kojeg pisanog ugovora koji je na inicijativu Natučitelja ili Online platforme prihvaćen i potpisan od strane obaju stranaka.
 11. Opći uvjeti poslovanja predmet su javne objave te se mogu naći na web stranici Online platforme. Online platforma rezervira pravo dopune i/ili izmjene ovih uvjeta bez prethodnog pristanka Naručitelja. Izmijenjeni uvjeti moraju biti predmet objave na web stranici portala. Svaka verzija Općih uvjeta je posebno datirana.
 12. Naručitelj je dužan prije svake narudžbe pročitati ove Opće uvjete. U trenutku završetka narudžbe, primjenjuju se Opći uvjeti dostupni na stranici. 
 13. U slučaju promjene Općih uvjeta, odnos s Naručiteljem se ravna prema Općim uvjetima koji su bili javno objavljeni u trenutnu nastanka odnosa Naručitelj – Online platforma. Odnosi s Naručiteljem se primjenjuje prema važećim Općim uvjetima trajno, a Naručitelj se iz odnosa može povući najkasnije 15 dana nakon javne objave novih Općih uvjeta.

Registracija korisnika

 1. Svaki potencijalni Naručitelj se prije narudžbe na digitalnoj platformi mora registrirati. Prilikom registracije, Naručitelj unosi adresu elektronske pošte po želji te zaporku za pristup korisničkom računu.
 2. Registracija i korištenje korisničkog profila dostupno je na digitalnoj platformi.
 3. Registracijom se smatra samo prvi upis u bazu podataka gdje potencijalni naručitelj unosi tražene podatke čime stječe status Naručitelja. Prijavom se smatra unošenje već postojećih korisničkih podataka koji su dio baze podataka obzirom na prethodnu registraciju Naručitelja.
 4. Podaci koje Naručitelj navede u korisničkom profilu moraju biti točni, potpuni i odgovarati stvarnome stanju. U slučaju prikazivanja netočnih podataka, Naručitelj snosi odgovornost i potencijalne troškove uslijed poteškoće ili nemogućnosti isporuke usluge.
 5. Naručitelj može u bilo kojem trenutku pristupiti svojim podacima te ih po potrebi mijenjati ili ažurirati. Naručitelja se o promjenama unutar korisničkog profila obaviještava putem adrese elektronske pošte. Naručitelju su unutar korisničkog profila dostupne pojedinosti o statusu prethodnih, trenutnih i budućih narudžbi.
 6. Online platforma zadržava pravo da, u slučaju kršenja važećih zakona ili ovih Općih uvjeta poslovanja, bez obrazloženja obriše korisnički profil Naručitelja te mu zabrani pristup digitalnoj platformi.

Cijene

 1. Cijene na digitalnoj platformi izražene su u HRK (hrvatskim kunama) te nisu izražene s PDV-om.
 2. Online platforma zadržava pravo promjene cjenika bez prethodnog pisanog pristanka Naručitelja. Važeći cjenik za svakog pojedinog Naručitelja je onaj koji je javno objavljen u vrijeme plaćanja kada je Online platforma zaprimila narudžbu.
 3. Ugovor o kupnji između Naručitelja i Izvršitelja sklopljen je preko Online platforme u trenutku kada je Naručitelj primio na adresu elektronske pošte mail s naslovom „Potvrda narudžbe“. Od tog trenutka, sve promjene cjenika se ne primjenjuju na Naručitelja.
 4. Online platforma zadržava pravo provođenja akcija i promocija bez prethodnog uvrštavanja u cjenik.

Narudžba usluge

 1. Naručitelj za svaku pojedinu narudžbu usluge čišćenja mora ispuniti obrazac na digitalnoj platformi u skladu s ovim Općim uvjetima.
 2. Obrazac mora biti ispunjen točno, potpuno i valjano te sadržavati: lokaciju, kvadraturu nekretnine, željeno vrijeme i datum čišćenja te opseg dodatnih usluga.
 3. Sukladno točki 17. ovih Općih uvjeta, Naručitelj se obvezuje na točnost podataka.
 4. Naručitelj jednokratnu uslugu čišćenja plaća prilikom narudžbe putem PayPal-a, kreditne kartice ili putem naloga za plaćanje za što dobiva potvrdu o plaćanju u elektroničkom obliku na adresu e-pošte. Naručitelj uslugu pretplate na čišćenje plaća prilikom narudžbe putem PayPal-a ili kreditne kartice za što dobiva potvrdu o plaćanju u elektroničkom obliku na adresu e-pošte.
 5. Narudžba po primitku plaćenog iznosa ulazi u fazu traženja Izvršitelja.
 6. Izvršitelj se potom potvrđuje na navedene uvjete narudžbe. U slučaju da Naručitelj promijeni detalje narudžbe, Izvršitelj ima pravo odbiti uslugu.
 7. Nakon obavljanja usluge od strane Izvršitelja, sustav automatski stavlja status čišćenja u „Čišćenje završeno“. Sustav zatim automatski šalje račun Naručitelju u ime Izvršitelja na kojem su navedeni detalji provedene narudžbe i podaci o Izvršitelju.
 8. Izvršitelj ima pravo odbiti izvršavanje čišćenja na licu mjesta u slučaju da su informacije narudžbi krive prema procjeni Izvršitelja. To uključuje pogrešne informacije o kvadraturi nekretnine, opsegu dodatnih usluga te zahtijevanje čišćenja izvan opsega definiranog ovim Općim uvjetima. U tom slučaju, eventualne troškove snosi Naručitelj.
 9. Naručitelj narudžbu može napraviti najmanje 48 sati prije početka čišćenja koja je potvrđena u trenutku plaćanja putem digitalne platforme.

Otkazivanje i promjena narudžbe

 1. Naručitelj narudžbu može otkazati ili izmijeniti 48 sati prije čišćenja. U slučaju otkazivanja, Naručitelj ima pravo na povrat sredstava u potpunom iznosu vrijednosti čišćenja. Naručitelj izmjene u ovom periodu može raditi bez dodatnih troškova.
 2. Naručitelj narudžbu može otkazati ili izmijeniti u periodu od 48 do 24 sata prije čišćenja. U slučaju otkazivanja, Naručitelj ima pravo na povrat sredstava u iznosu od 50% vrijednosti čišćenja. U slučaju izmjene narudžbe u navedenom periodu, Naručitelj snosi 50% troškova promjene narudžbe za nastale organizacijske troškove.
 3. Naručitelj narudžbu može otkazati u manje od 24 sata prije čišćenja. U slučaju otkazivanja, Naručitelj nema pravo na povrat sredstava kao rezultat nastalih organizacijskih troškova te gubitka prihoda čistača. 
 4. Naručitelj unutar svog korisničkog profila može otkazati ili izmijeniti narudžbu.
 5. Ugovor o čišćenju kućanstva smatra se valjanim od trenutka slanje potvrde o plaćanju od strane Online platforme, a izvršenim u trenutku kada Izvršitelj zaključi čišćenje u predviđenom vremenskom roku unutar narudžbe.
 6. U skladu s člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, Naručitelj nema pravo odstupiti od ugovora jer je usluga čišćenja kućanstva pokrenuta na temelju Naručiteljeva pristanka i suglasnosti za gubitak prava na povlačenje.
 7. Ukoliko Izvršitelj preko Online platforme zbog opravdanih razloga ne može obaviti uslugu čišćenja u željenom terminu Naručitelja, Naručitelj i Online platforma će se prema rasporedu Izvršitelja usuglasiti oko idućeg slobodnog termina izvođenja čišćenja pri čemu Naručitelj dobiva potvrdu na adresu elektronske pošte da je narudžba zaprimljena i potvrđena najkasnije 24 sata prije izvođenja čišćenja.
 8. Ukoliko Izvršitelj preko Online platforme zbog opravdanih razloga ne može obaviti uslugu čišćenja, o tome mora obavijestiti Online platformu najmanje 24 sata prije samog početka čišćenja. U slučaju otkazivanja narudžbe izvan navedenog roka, Izvršitelj, odnosno, Online platforma snose troškove eventualne nastale štete zbog prekasnog otkazivanja narudžbe i neizvršenog čišćenja.

Plaćanje usluge čišćenja

 1. Naručitelj usluge čišćenja plaća odmah prilikom naručivanja na siguran način putem digitalne platforme.
 2. Naručitelj jednokratno čišćenje može plaćati putem PayPal-a, putem trajnog naloga ili putem kreditnih kartica: American Express, Diners, Visa, Mastercard i Maestro. Naručitelj uslugu pretplate na čišćenje može plaćati putem PayPal-a ili putem kreditnih kartica: American Express, Diners, Visa, Mastercard i Maestro.  
 3. U slučaju plaćanja putem naloga za plaćanje, Naručitelju se upućuje nalog za plaćanje u trenutku završetka narudžbe na odrabanu adresu elektronske pošte. Narudžba se smatra valjanom te ulazi u fazu traženja Izvršitelja tek nakon što Naručitelj podmiri dugovanje putem naloga za plaćanje. Naručitelj je dužan podmiriti dugovanje putem naloga za plaćanje najkasnije 48 sati prije početka čišćenja. Ukoliko Naručitelj ne podmiri dugovanje najkasnije 48 sati prije početka čišćenja, narudžba se automatski poništava.  
 4. Nakon što Online platforma zaprimi plaćanje, Naručitelju se odmah šalje potvrda o plaćanju što se smatra potvrdom narudžbe čišćenja.
 5. Online platforma pruža sva potrebna elektronička i organizacijska rješenja za potpuno sigurnu kupovinu online. Prijenos osjetljivih osobnih i transakcijskih podataka na web stranici digitalnoj platformi se prenose na server Online platforme u zaštićenom obliku. Ovakav način osiguravanja prilikom online kupovine onemogućava presretanje i iskorištavanje podataka od strane treće stranke.
 6. Nakon izvršenog čišćenja na digitalnoj platformi, Online platforma u ime Izvršitelja automatski šalje račun o izvršenom čišćenju koji sadrži podatke u nardžbi te Izvršitelju.
 7. Naručitelj je dužan provjeriti točnost podataka na računu i žaliti se u zakonski propisanom roku. Kasnije primjedbe na račun se neće uzimati u obzir.

Izjava o privatnosti

 1. Prilikom plaćanja narudžbe, Naručitelj daje izričiti pristanak da Online platforma kao administrator baze osobnih podataka, prikuplja i obrađuje podatke koji proizlaze iz pravnog odnosa s Online platformom i to u slijedećim katergorijama: ime i prezime, adresa nekretnine, adresa elektronske pošte, telefonski i mobilni broj, IP adresa, datum i vrijeme registracije, pretraživač, datum i vrijeme naručivanja narudžbe, arhiva dodatne komunikacije, podaci o naručenim uslugama čišćenja.
 2. Pri naručivanju usluge čišćenja, Naručitelj daje suglasnost da se osobni podaci smiju koristiti u svrhe izvedbe usluge, oglašavanja, statističke analize, provedbe istraživanja tržišta, slanja reklamnih materijala, obavještavanja o novostima u ponudi i polosvanju Online platforme te poslovnih partnera, povrata sredstava i obaveza Online platforme prema Naručitelju, telefonskog, osobnog ili pisanog anketiranja, izgradnje baze CRM, te neposrednog, segmentiranog i ciljnog trženja.
 1. Pri naručivanju usluge čišćenja na digitalnoj platformi, Naručitelj daje suglasnost da Online platforma za potrebe segmentacije i ciljanog trženja koristiti sve pdoatke koje je Naručitelj upisao ili koje je Online platforma pridobila tijekom procesa naručivanja. Naručitelj također daje ovlast Online platformi koja upravlja osobnim podacima u gore navedene svrhe, da posreduje prikupljene podatke svojim ugovornim partnerima na teritoriju Republike Hrvatske.
 2. Online platforma će prikupljene osobne podatke pohraniti i zaštititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a osobito će ih zaštititi od neovlaštenog otkrivanja i prosljeđivanja neovlaštenim trećim osobama. 
 3. Ukoliko Naručitelj nije suglasam s ovim Općim uvjetima poslovanja, naručivanje čišćenja putem digitalne platforme nije moguće.
 4. Naručitelj u bilo kojem trenutku može opozvati suglasnost za slanje i distribuciju osobnih podataka ugovornim partnerima Online platforme.
 5. Naručitelj u bilo kojem trenutku može opozvati svoj pristanak za segmentni i/ili ciljni marketing. Otkazivanje može biti poslano u pisanom obliku na Beeping WEB d.o.o., Zaharova 3, 10000 Zagreb, ili elektronskim putem na e-mail adresu: info@beeping.hr. Online platforma će pohraniti osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari svrha radi koje su prikupljeni i obrađeni. 
 6. Naručitelj u bilo kojem trenutku može opozvati suglasnost za primaje reklamnih materijala i informacija o proizvodima Online platforme i ugovornih partnera.
 7. Online platforma zadržava pravo da čuva podatke o Naručitelju najviše 12 mjeseci nakon povlačenja registracije. Financijski podaci i podaci o financijskim transakcijama čuvaju se 5 godina. Podaci o poslanim oglasnim porukama čuvaju se do povlačenja suglasnosti za izravni i/ili ciljani i/ili segmentirani marketing. 
 8. Naručitelj koji se slaže s ovim Općim uvjetima daje ovlast Online platformi da za namjene navedene u ovim Općim uvjetima posreduje podatke svojim suradnicima na području Republike Slovenije s kojima ima sklopljen ugovor o obradi podataka i koji obrađuje podatke isključivo i samo u ime i za račun Online platforme. Naručitelj potvrđuje da je upoznat sa svim pravilima: pravo na uvid, prijepis, kopiranje, ispravak, blokiranje i brisanje podataka. Ugovorni partneri osobne podatke obrađuju u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.
 9. Naručitelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana nakon nastupanja promjena u osobnih podacima pismenim putem obavijestiti Online platformu. Ukoliko Naručitelj izmijeni podatke ili ne obavijesti Online platformu o izmjenama, Online platforma zadržava pravo da automatski obriše korisnički profil Naručitelja na digitalnoj platformi.
 10. Naručitelj može opozvati svoju registraciju na digitalnoj platformi slanjem službene zamolbe na adresu Beeping WEB d.o.o., Zaharova 3, 10 000 Zagreb. Nakon konačne potvrde povlačenja registracije, Naručiteljevi podaci bit će obrisani s popisa korisnika.
 11. Online platforma neposredno prikuplja podatke koje Naručitelj upisuje prilikom kreiranja narudžbe. Distribucija podataka od strane Online platforme prema trećim strankama je strogo zabranjena u skladu s uvjetima Zakona o zaštiti osobnih podataka.
 12. Iznimka distribuciji osobnih podataka su ugovorni partneri Online platforme.
 13. Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i sam Naručitelj tako da pobrine za sigurnost vlastitog korisničkog imena i lozinke te osiguravajući odgovarajuće softversko rješenje (antivirusni program) za zaštitu vlastitog informacijskog sustava i elektroničkih uređaja.
 14. U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Naručitelj ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima i izmijeniti ih. Online platforma ima uvid u osobne podatke prije i nakon izmjene.
 15. Online platforma osobne podatke Naručitelja štiti na odgovarajući način i to od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog otkrivanja podataka trećim strankama.
 16. Svaka promjena pravila o zaštiti osobnih podataka predmet je javne objave u sklopu ovog poglavlja Općih uvjeta poslovanja.

Predmet čišćenja

 1. Izvršitelj kao vanjski suradnik Online platforme u skladu s pravilima Online platforme, nudi uslugu redovitog održavanja kućanstva. Pod tom uslugom se podrazumijeva čišćenje dolje navedenih dijelova kućanstva.
 • KUPAONICA I SANITARIJE:
 • Čišćenje toaletne školjke (odstranjivanje vodenog i mokraćnog kamenca), bidea, umivaonika, tuš kabine/kade i wc četke s posudicom.
 • Brisanje prašine s vidljivih površina
 • Čišćenje ogledala i svjetla
 • Čišćenje ormarića izvana
 • Čišćenje tuš kabine ili kade, skupa sa slavinama
 • Čišćenje podnog sifona, ako je na vidljivom mjestu
 • Čišćenje donjih dijelova umivaonika, bidea, tuš kabine i kade
 • Pražnjenje koša za smeće (mijenjanje vrećice)
 • Usisavanje i brisanje poda
 • KUHINJA:
 • Čišćenje vanjskih površina ormara
 • Brisanje prašine s vidljivih površina (ulje, uređaji, kućanski aparati)
 • Čišćenje štednjaka ili indukcijske ploče
 • Čišćenje nape izvana
 • Čišćenje sudopera i kuhinjske slavine
 • Čišćenje kuhinjskog zida keramike ili stakla
 • Brisanje prašine sa prozorskih klupica
 • Pražnjenje smeća
 • Usisavanje i brisanje poda
 • DNEVNI BORAVAK:
 • Brisanje prašine s vidljivih površina (televizor, slike, high-tech uređaji itd.)
 • Brisanje prašine sa svjetla (lusteri i zidno svjetlo)
 • Brisanje prašine sa prozorskih klupica
 • Čišćenje vanjskih površina ormara
 • Pražnjenje pepeljare, pražnjenje smeća
 • Usisavanje i brisanje poda
 • SPAVAĆA SOBA:
 • Slaganje kreveta/zamjena posteljine (ako je posteljina slobodna i pripremljena)
 • Pražnjenje smeća
 • Brisanje prašine s vidljivih površina, uključujući i dekorativne proizvode
 • Čišćenje vanjskih površina ormara
 • Usisavanje i brisanje poda
 • HODNIK, STUBIŠTE U STANU ILI KUĆI (PREDSOBLJE):
 • Brisanje prašine sa svih vidljivih površina i svih dekorativnih elemenata (npr. vaza s cvijećem , stolica za odmor, regal s knjigama itd.)
 • Usisavanje i brisanje poda
 • DJEČJA SOBA, RADNA SOBA, SOBA S RAČUNALOM:
 • Brisanje prašine sa svih vidljivih površina, polica, regala, slika, svjetla i prozorskih klupica
 • Slaganje dječjeg kreveta (ako je posteljina slobodna i pripremljena)
 • Čišćenje vanjskih površina ormara
 • Pražnjenje koša za smeće
 • Usisavanje i brisanje poda
 1. Naručitelj uz narudžbu redovitog čišćenja može naručiti i dodatne usluge. Poda dodatnih uslugama se smatra čišćenje unutrašnjosti hladnjaka, čišćenje unutrašnjosti pećnice, čišćenje unutrašnjosti kuhinjskog elementra s priborom za jelo te pranje prozora.
 2. Izvršitelji ne obavljaju slijedeće:
 • Generalno čišćenje
 • Čišćenje unutrašnjosti i filtera kuhinjske nape
 • Uređaji koji su priključeni na izvor električne energije (tablet, mobilni uređaj)
 • Čišćenje fasada
 • Čišćenje vanjskih i stropnih prozora koji su izvan normalnog dosega od 1,5 metra
 • Čišćenje stropnih ventilacijskih uređaja
 • Čišćenje radijatora
 • Dubinsko čišćenje mrlja
 • Uklanjanje građevinskog materijala
 • Parno čišćenje tepiha
 • Čišenje za koje je potrebno pomicanje teških predmeta (npr. bijele tehnike, namještaja)
 • Čišćenje i održavanje vanjskih površina kao što su garaže, vrtovi, terase
 • Čišćenje i preslagivanje ormara s odjećom
 • Čišćenje unutrašnjosti ormarića

Način izvršenja usluge

 1. Izvršitelj obavlja uslugu čišćenja kućanstva koju je našao te potvrdio unutar oglasnog prostora Online platforme.
 2. Izvršitelj posao obavlja samostalno i za vlastiti račun. Naručitelj informacije o čišćenju unutar narudžbe mora dati jasno te pružiti svu pomoć i informacije kako bi se naručena usluga odvila nesmetano. Naručitelj Izvršitelju mora omogućiti nesmetan pristup dogovorenom mjestu izvođenja.
 3. Naručitelj je Izvršitelju za nesmetano izvođenje naručene usluge dužan osigurati svu potrebnu opremu. To uključuje posebna sredstva za čišćenje (eko sredstva, komercijalna sredstva), sredstvo za pranje podova, sredstvo za pranje pećnice, kantu za vodu, mop te usisivač. Ukoliko Naručitelj nema nešto od navedenog, dužan je obavijestiti Izvršitelja najmanje 48 sati prije početka čišćenja. Ukoliko Naručitelj Izvršitelju javi o nedostatku odgovarajuće opreme izvan dozvoljenog roka, u tom slučaju Izvršitelj ima pravo odbiti izvršenje narudžbe te Naručitelj snosi troškove za organizacijske poteškoće.
 4. Naručitelj se obvezuje da s Izvršiteljem neće sklapati ugovornu obvezu o čišćenju nekretnine izvan Online platforme. Ukoliko Online platforma otkrije da su Naručitelj i Izvršitelj sklopili ugovornu obvezu ili suradnički odnos izvan Online platforme, a u kontakt su stupili isključivo putem Online platforme, Online platforma zadržava pravo zakonskog rješavanja spora sukladno Izjave o suradnji Izvršitelja i Online platforme.
 5. Naručitelj se obvezuje da će sve potrebne upute za čišćenje navesti prilikom naručivanja čišćenja u za to predviđen prostor.
 6. Izvršitelj kojeg je Online platforma povezala s Naručiteljem po završetku čišćenja ispunjava obrazac obavljenog posla te bilježi sva dodatna zapažanja.

Odgovornosti Naručitelja

 1. Naručitelj je odgovoran za neispravne ili nepravodobne prigovore i žalbe na ispostavljeni račun za izvršenu uslugu čišćenja.
 2. Naručitelj je odgovoran za nabavu opreme za čišćenje koju je dužan dostaviti prema ovim Općim uvjetima.
 3. Naručitelj je dužan u roku od 24 sata nakon izvršenog čišćenja obavijestiti Online platformu o nastaloj šteti, nezadovoljstvu uslugom i ostalim problemima koji se mogu pojaviti tijekom čišćenja.
 4. Nastala šteta riješava se internom procedurom kod ovlaštene osiguravateljske kuće.
 5. Nezadovoljstvo uslugom te zahtjev za povratom sredstava smatra se reklamacijom te se podnosi prilaganjem fotografskih i video dokaza o neodgovarajućem čišćenju u usporedbi s onim što piše u ovim Općim uvjetima poslovanja. Online platforma ima 5 radnih dana da pozitivno ili negativno odgovori na zahtjev za povrat sredstava obzirom na priloženi dokazni materijal uz obrazloženje konačne odluke.
 6. U slučaju da Naručitelj ne zahtijeva povrat sredstava, Online platforma upućuje opasku Izvršitelju.

Odgovornost digitalne platforme

 1. Online platforma je kao nositelj digitalne platforme odgovorna Naučitelju pružiti pravovremeni pristup Izvršiteljima koji nude profesionalne, kvalitetne i pravovremene usluge čišćenja u skladu s narudžbom.
 2. Online platforma Izvršiteljima besplatno iznajmljuje osnovnu opremu za čišćenje koja uključuje učinkovita industrijska sredstva za čišćenje te sve potrebne krpe i spužvice za čišćenje. Popis osnovne opreme je naveden na digitalnoj platformi prije narudžbe Naručitelja.
 3. Online platforma jamči da su svi Izvršitelji koji imaju pravo izvršavati narudžbe pristigle na digitalnu platformu, višestruko provjereni teorijski i praktično te da su priložili potvrdu o nekažnjavanju izdanu od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.
 4. Izvršitelji se obavezuju na poštivanje pravila kućnog reda svakog objekta, upute za zaštitu od požara u objektu te upute za vlastitu sigurnost u objektu koji je mjesto pružanja usluge.

Reklamacije i garancija kvalitete

 1. Sve reklamacije obrađuje administrativni odjel Online platforme koji je dostpan na adresi info@beeping.hr svakim radnim danom od 8 do 17 sati.
 2. Reklamacije se podnose sukladno Odgovornostima Naručitelja definiranim u ovim Općim uvjetima poslovanja.
 3. Reklamacije se podnose pisanim putem na e-mail adresu info@beeping.hr
 4. Online platforma posluje sukladno s važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Postupak obrade reklamacije je povjerljiv. Online platforma je dužna štititi podatke podnositelja zahtjeva i ne otkrivati ih trećim osobama osim na izričit zahtjev podnositelja zahtjeva.
 5. Reklamacije i pritužbe kao povjerljiv proces rješavaju se prioritetno u najkraćem mogućem roku. Online platforma zadržava pravo za odgovor na reklamacije i pritužbe u trajanju od najmanje 5 radnih dana. Ishod reklamacije i pritužbe može biti pozitivan ili negativan te mora biti na jasan način obrazložen podnositelju zahtjeva.
 6. Ukoliko je reklamacija Naručitelja vezana za izvršenu narudžbu čišćenja, Izvršitelj koji je potvrdio narudžbu putem Online platforme dužan je ispraviti nepravilno odrađen posao u roku od 24 sata nakon konačnog obrazloženja Online platforme o ishodu reklamacije.

Viša sila

 1. Pod višom silom se podrazumijevaju nepredviđeni prirodni događaji, koji imaju karakter elementarne nepogode (poplave, potresi, požari, led itd.) i drugi događaji koji se ne mogu spriječiti, ukloniti ili izbjeći, a koji predstavljaju prepreku obavljanju usluge čišćenja, u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Nastanak više sile izuzima Online platformu i Izvršitelja od obveza definiranih ovim Općim uvjetima poslovanja. Nastanak više sile izuzima Online platformu i Izvršitelja od plaćanja štete zbog nepoštivanja obaveza za vrijeme trajanja više sile.

Osiguranje od odgovornosti

 1. U svrhu dodatnog osiguranja korisnika, Online platforma ima opće odgovornosti na području osiguranja - potpisan ugovor s partnerom, osiguravajućim društvom Generali. Osiguranje od odgovornosti pokriva moguću štetu, koja bi bila nanesena Naručitelju ili njegovoj imovini od strane Izvršitelja, prilikom izvršenja usluge čišćenja. Osigurani iznos police osiguranja iznosi 730.000 kuna, a stvari koje su izravno predmet čišćenja su pokrivene od strane pod-osigurane svote u iznosu do 73.000 kuna. 
 2. U slučaju nastanka štete povezane s djelovanjem, tj. izvršenjem usluge Izvršitelja, potrebno je da korisnik da obavijest o događaju i oštećenju. O tome mora biti obaviještena Online platforma. Online platforma je, u skladu s uvjetima osiguranja, dužna obavijestiti osiguravajuće društvo u roku od 3 dana.
 1. Online platforma nakon primitka obavijesti o postojanju štetnog događaja uzima izjavu Izvršitelja kao počinitelja štete, fotografije i sve druge dokaze o okolnostima štetnog događaja te o prirodi i opsegu oštećenja.
 2. Nakon primitka obavijesti o postojanju štetnog događaja, Online platforma posreduje Naručitelju obrazac, Zahtjev za naknadu štete. Naručitelj (oštećenik) ispunjava i potpisuje Zahtjev za naknadu štete te prilaže potrebne dokaze o postojanju i opsegu štete. Online platforma u ime Naručitelja posreduje Zahtjev za naknadu štete na GENERALI d.d., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb. 
 3. Online platforma o svakom događaju, koji bi mogao imati za posljedicu prilaganje Zahtjeva za naknadu štete iz osiguranja od odgovornosti (čak i ako nije najavljen Zahtjev za naknadu štete), ispunjava obrazac Prijava odgovornosti za štetni događaj pa ga skupa sa potrebnom dokumentacijom posreduje na GENERALI d.d., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb.
 4. Osiguravajuće društvo nakon primitka prijave štete ili Zahtjeva za naknadu štete, evidentira događa i pokreće proceduru rješavanja Osiguravajuće društvo nakon primitka dokumentacije poziva Online platformu da, ukoliko je potrebno, izmjeni ili dopuni prijavu štetnog događaja (npr. dodatne izjave, dokumentacija, potreba da se uživo pogledaju prostor ili predmet) ili oštećenu stranu da, ako je potrebno, izmjeni ili dopuni Zahtjev za naknadu štete. 
 5. Osiguravajuće društvo nakon primitka sve dokumentacije potrebne da bi se donijela odluka o postojanju osiguranja, odgovornosti i opsegu štete i zahtjevima oštećene strane (ako su podneseni) donosi krajnju odluku koju Online platforma komunicira Naručitelju ili osiguravajuće društvo komunicira izravno. 

Beeping poklon bon

 • Poklon bon je dokument u elektronskom obliku, koji izdaje Online platforma u odnosu prema plaćanju za vrijednost poklon bona. 
 1. Rok valjanosti poklon bona je označen na samom poklon bonu.
 • Svaki poklon bon ima jedinstven kod. Kod je moguće koristiti nekoliko puta, ali samo do vrijednosti uplaćenog iznosa.
 • Poklon bon moguće je iskoristiti i ako je vrijednost narudžbe veća od vrijednosti poklon bona. U tom slučaju Naručitelj je dužan nadoplati tirazliku koristeći sredstva plaćanja koje Online platforma dopušta. Ako je iznos narudžbe manji od iznosa poklon bona, višak sredstava ostaje na poklon bonu i Naručitelj ih može koristiti u sljedećoj narudžbi. 
 • Poklon bon nije moguće zamijeniti, zahtijevati isplatu njegove novčane vrijednosti ili produžiti njegovu vrijednost.
 • U slučaju da otkazivanja narudžbe od strane Online platforme 24 sata prije početka čišćenja, Online platforma rezervira pravo da na adresu elektronske pošte pošalje poklon bon u vrijednosti plaćenog čišćenja.
 • Kod koji je način iskorištavanja poklon bona, unosi se prilikom koraka plaćanja na digitalnoj platformi nakon čega se cijena čišćenja odbije automatski za vrijednost koda.
 • Poklon bonovi se razlikuju od promotivnih kodova za popuste. Promotivni kodovi predstavljaju poklon Online platforme registriranim Naručiteljima ili potencijalnim korisnicima u sklopu promotivnih aktivnosti i nagradnih igara. Promotivni kodovi nisu na prodaju.
 • Poklon bon se ne može koristiti istovremeno s promotivnim kodom.

Uvjeti pretplate na uslugu Beeping Premium

 • Beeping Premium je redovita mjesečna pretplata na redovito održavanje kućanstva ili poslovnog prostora. Značajke koje definiraju Beeping Premium su mogućnost izbora stalnoga profesionalnoga čistača, mogućnost izbora stalnoga termina te veći stupanj fleksibilnosti u odnosu na uobičajeno naručivanje jednokratnih čišćenja.
 • Beeping Premium je redovna mjesečna pretplata u minimalnom trajanju od tri mjeseca. Naručitelj mora imati čišćenje najmanje jednom mjesečno kako bi se narudžba smatrala Beeping Premium pretplatom. Učestalost čišćenja unutar svakog mjeseca određuje se individualno između Naručitelja i Online platforme.
 • Naručitelj ima mogućnost birati između tri opcije mjesečnog čišćenja uz Beeping Premium – 1x tjedno, jednom u 14 dana te 1x mjesečno. Svaka od opcija ima svoje jedinstvene prednosti. U slučajnu čišćenja 1x tjedno ili jednom u 14 dana, Naručitelj je u mogućnosti odabrati fiksni termin, stalnog čistača, osobnog Beeping asistenta te ostvariti popust. U slučaju čišćenja 1x mjesečno, Naručitelj nema mogućnost biranja stalnog čistača.
 • Valjana cijena je cijena koja vrijedi u trenutku narudžbe pretplate ili cijena koja je bila važeća u vrijeme kad je informacijski sustav Online platforme zaprimio narudžbu. Ugovor o sklapanju Beeping Premium pretplate između pružatelja i korisnika zaključuje se u trenutku kada Naručitelj odobri pretplatu od 6 mjeseci ili zaprimi e-poštu od Online platforme. Od tog trenutka sve cijene i ostali uvjeti su fiksni i vrijede kako za Online platformu, tako i za Naručitelja.
 • Naručitelj se potvrdom ponude i sklapanjem pretplate obvezuje da će biti redovni platitelj minimalno za razdoblje od 3 mjeseci.
 • Naručitelj plaća naručene usluge pretplate redovitog čišćenja Beeping Premiuma pri narudžbi za koju se prvotno izdaje potvrda o plaćanju, a po izvršenom čišćenju, račun u elektroničkom obliku u ime Izvršitelja koji se šalje na adresu elektronske pošte Naručitelja.
 • Plaćanje putem internetske platforme Beeping može se obaviti putem Mastercard, Visa, American Express ili Diners Club kartice, te putem PayPal-a.
 • Prva uplata i sve daljnje uplate vrše se automatski od stane sustava Online platforme na dan obnavljanja obračunskog razdoblja, odnosno, na dan naručivanja prve narudžbe, i to svakih mjesec dana za vrijeme trajanja Beeping Premium pretplate.
 • Naručitelj naručivanjem Beeping Premium pretplate daje autorizaciju Online platformi da svaki mjesec automatski vrši naplatu koja tereti odabrani račun od strane Naručitelja, a sukladno naručenim uslugama koja Izvršitelj pruža preko Online platforme.
 • Naručitelj u svakom trenutku može prekinuti Beeping Premium pretplatu.
 • U slučaju raskida pretplate prije isteka 6 mjeseci, Naručitelj je dužan platiti iznos iskorištene pogodnosti koje je ostvario u sklopu pretplate. Račun za plaćanje iznosa iskorištenih pogodnosti od dana sklapanja ugovora do dana prekida pretplate Naručitelj dobiva na svoju adresu elektronske pošte.
 • Naručitelj može otkazati pretplati za buduća obračunska razdoblja najmanje 48 sati prije novog obračunskog razdoblja. Naručitelj uslugu čišćenja otkazuje preko svog korisničkog računa. Ukoliko otkazivanje nije izvršeno 48 sati prije novog obračunskog razdoblja, Naručitelju se automatski naplaćuje usluga za iduća 6 mjeseca u skladu s uvjetima ugovora. Za pravilno otkazivanje usluge, Naručitelj je dužan otkazati uslugu čišćenja isključivo u pisanom obliku na adresu e-pošte info@beeping.hr, nakon čega Naručitelj na adresu elektroničke pošte dobiva potvrdu da je pretplata otkazana.
 • Pretplata se može raskinuti ili zamrznuti na razdoblje od 1 mjeseca. Privremeni prekid može se dogovoriti jednom u kalendarskoj godini. Za pravilan prekid usluge, Naručitelj je dužan prekinuti ili zamrznuti uslugu čišćenja isključivo u pisanom obliku na adresu e-pošte info@beeping.hr.

Mjerodavno pravo i mogući sporovi

 • Svaki odnos između online platforme Beeping i Naručitelja podliježe zakonima Republike Hrvatske. Ako bila koja odredba nije ili nije više u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske, takva odredba se mora opsegom i sadržajem prilagoditi sadašnjim propisima, ako je moguće , u svakom slučaju, to ne znači da ne vrijede sve odredbe Općih uvjeta.
 • Poduzeće Beeping WEB d.o.o. ne priznaje izvansudsku nagodbu potrošačkih sporova kao nadležnu za rješavanje potrošačkih sporova, koje privatni korisnik može priložiti u skladu sa Zakonom o izvansudskim rješenjima potrošačkih sporova.
 • U slučaju spora između Online platforme i Naručitelja je nadležan sud u Zagrebu, osima ako zakonodavstvo Republike Hrvatske izričito isključuje mjesnu nadležnost.
KONTAKT
095 3534 574
PRATITE NAS
POSTANITE ČISTAČ
Imate iskustva u čišćenju? Pridružite nam se.
NAČIN PLAĆANJA
PARTNERI
KONTAKT
095 3534 574
info@beeping.hr
PRATITE NAS
POSTANITE ČISTAČ
Imate iskustva u čišćenju? Pridružite nam se.
NAČIN PLAĆANJA
PARTNERI
© 2020 Beeping. Sva prava pridržana